GİŞ

§ 1 Sözleşme içeriği

Sözleşme, DiGiTAXI GmbH tarafından mobil reklâm ekranlarında yapılan yayınları içerir.

§ 2 Tanımlama

Müşteriler, girişimci olarak, iş ilişkisi anlamında, ticari veya bağımsız mesleki faaliyette bulunan, tabii ve hukuki kişiler veya hukuki ehliyetli ortaklıklardır.

§ 3 Sözleşme neticelendirilmesi

Reklâm sözleşmesi, imzalanmış sözleşme metninin DiGiTAXI GmbH' ya ulaşmasıyla, hukuki bağlayıcılık kazanır.

DiGiTAXI GmbH için hukuki bağlayıcılık müşteriye sunulan teklifin müşteri tarafından yazılı olarak tasdiklendiğinde başlar. DiGiTAXI GmbH teklifte bulunmakta serbesttir.

§ 4 Sözleşme süresi

Sözleşme süresi sözleşme içeriğinde belirtilir.

§ 5 Siparişin yürürlüğe konması

DiGiTAXI GmbH, açık olarak farklı bir şey belirtilmediyse, reklâmı reklâm süresinin başlangıcından önce yayına sürebilir veya reklâm süresinden sonra reklâmı yayında bırakabilir. Bu tür reklâm sürelerine müşteri bedel ödemez. DiGiTAXI siparişi fotoğraflarla belgeler. Müşteri, bu fotoğrafların referans mahiyetinde, DiGiTAXI tarafından süresiz kullanılmasına izin verir.

§ 6 Reklâm içerikleri

Müşteriye taksiler içinde siyasi, dini ve ahlaka aykırı reklâm yapmak yasaktır. Böylece DiGiTAXI GmbH bu tür siparişleri içerikleri yüzünden yürürlüğe koymayı red ve sözleşmeyi feshedebilir.

§ 7 Reklâm malzemesi ve reklâm mecraları

Kusursuz reklâm spotlarının zamanında teslim edilmesi müşterinin sorumluluğundadır. Müşteri reklâm üretimini DiGiTAXI GmbH' ya devretmişse, reklâm içeriğini reklâm başlangıcından en geç 15 gün önce bildirmekle yükümlüdür. Müşteri spotların derlemesini DiGiTAXI GmbH' ya devretmişse, kullanılacak veriler reklâm başlangıcından en geç 20 gün önce DiGiTAXI GmbH' ya teslim edilmelidir.

§ 8 İtiraz

Şikâyet ve itirazlar, eksiklerin ayrıntılı tarifiyle beraber, eksikliğin mevcut olduğu zaman zarfında şipariş numarası belirtilerek derhal yazılı olarak ikaz edilmelidir. Müşteri, beliren eksikliklerin telafisini talep edebilir. Bu, en geç spot' un son şeklinin kabulünde gerçekleşmelidir.

§ 9 Fesih

Sözleşme ödeme gecikmesi halinde DiGiTAXI GmbH tarafından derhal feshedilebilir. 14 günü aşan ödeme gecikmesi halinde, DiGiTAXI GmbH vadesi gelmiş olan reklâm bedelinin yanı sıra bir sonraki taksiti de talep edebilir ve / veya sözleşmeyi derhal feshedebilir. Müşteri, önemli sorumluluğu halinde, ödenmesi gereken bedeli sipariş süresinin sonuna kadar toplu tazminat şeklinde ödemekle yükümlüdür. Bu hallerde, DiGiTAXI GmbH' nın ileri aşamalı tazminat talepleri saklı bulunmaktadır.

§ 10 Ücret ve İptal bedelleri

Reklâm bedeli sözleşmede belirtilen ücretlendirmeye göre belirir. Ödeme, reklâm siparişinin uygulamaya alınmasından 14 gün önce, müşteri ve fatura numarası belirtilerek DiGiTAXI GmbH' nın banka hesabına ödenmeye mecburdur. Ödeme gecikmesi DiGiTAXI GmbH' ya siparişi uygulamaya almama hakkını verir. Ödeme gecikmesi mevcudiyeti halinde, uygulanmayan reklâm sebebiyle, tazminat hakkı bulunmaz.

§ 12 Mesuliyet

DiGiTAXI GmbH sadece çalışanlarının kasıtlı hata ve ağır ihmalleri halinde tazminatla yükümlüdür. Bu, reklâm malzemesinin kaybedilmesi, zarar görmesi veya çalınması halinde de geçerlidir. Tazminat hakkı, işletme sorumluluk sigortasının ön görmüş olduğu tazminat üst sınırıyla kısıtlıdır. DiGiTAXI GmbH üçüncü şahıslardan ve mücbir sebeblerden dolayı oluşan zararları tazmin etmez.

§ 13 Veri koruma

Her iki taraf, veri koruma hukukudan kaynaklanan şartları yerine getirmekte kendince sorumludur. DiGiTAXI tüm kişisel ve şirketsel verileri sadece mevcut sözleşmeyle ilgili kullanmayı taahhüt eder.

§ 14 Yazılı şekil

Sipariş verme ve sipariş tasdiki yazılı şekle tabidir.

§ 15 Kapanış saptamaları

Sözleşme için sadece DiGiTAXI GmbH' nın genel iş ilişkisi şartnamesi geçerlidir. Müşteri, tüccar, kamu hukuku tüzel kişisi veya kamu hukuku özel birimi ise, mahkeme mahali Berlin'dir. Haricinde, müşterinin yurt içinde genel bir mahkeme mahali olmaması veya müşterinin adresi yurt dışında olması veya belli olmaması halinde de, mahkeme mahali hususundaki anlaşma geçerlidir. Bu iş şartnamesinin bazı şartlarının hukuki geçerliliği yok ise veya hukuki geçerliliklerini kaybederler ise, diğer şartların geçerliliği bundan etkilenmez.