Mesuliyet reddi

Bütün haklar mahfuzdur

Web-sitemiz azami itina ile hazırlanmıştır. DiGiTAXI ® GmbH sunmuş olduğu bilgileri, açıkça veya üstü kapalı olsun, herhangi bir vaat ve garanti kapsamına almadan kullanıma sunar. Verdiğimiz bilgilerin doğruluğundan yola çıksak dahi, bunlar hata veya yanlışlık içerebilir.

DiGiTAXI ® GmbH, DiGiTAXI ® GmbH web-sitesinde (www.digitaxi.de veya DiGiTAXI ® GmbH'ya ait herhangi başka bir web-sitesi) bulunan linklerin içeriklerini özümlemez ve bunlardan dolayı sorumluluk üstlenmeyip, bilhassa DiGiTAXI ® GmbH' da herhangi bir denetim yükümlülüğü bulunmaz.

DiGiTAXI ® GmbH yürürlükte olan kanunlara ve adap kurallarına aykırı bilgi ve içeriklerden kendisini kesin olarak uzak tutar.

DiGiTAXI ® GmbH web-sitesi Copyright, içerik sahibi hukuku ve benzeri diğer kanunlar tarafından korunmaktadır.

DiGiTAXI ® GmbH, sitemizde bulunan programlar, resimler, metinler, bilgiler vs. üzerinde başka bir mülkiyet ve içerik hakkı bulunmadığı taktirde, mülkiyet ve içerik hakkı sahibidir.

Her türlü içerik, çoğaltma, yayma, kayda geçme, yayınlama ve sunma veya aktarma faaliyetleri, DiGiTAXI ® GmbH tarafından yazılı izin verilmeden, kesin olarak yasaktır.

Teknik değişim ve yanılma hakkı saklı tutulur.

Daha fazla bilgiyi doğrudan DiGiTAXI ® GmbH' dan alabilirsiniz,

Berlin Copyright © DiGiTAXI ® GmbH 2015